Xanax

:: domů ::    :: kontakt :: 

užívání xanaxu - nežádoucí účinky - anxiolytikum (alprazolam) - www.xanax.psychoweb.cz

Dozvíte se:
Co xanax léčí, jaké jsou jeho účinky, při jakých příznacích pomáhá
Příbalová informace-leták ke xanaxu
Možné nežádoucí účinky a vznik závislosti na xanaxu



Čtení:

Xanax - další informace
řízení vozidel, těhotenství, předávkování


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Vybrané informace z oficiálního Souhrnu údajů o přípravku:

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky benzodiazepinů včetně alprazolamu může dojít ke vzniku rebound fenoménu [návrat původních potíží] nebo příznaků z vysazení [abstinenční projevy].
Používání benzodiazepinů [viz výše] včetně alprazolamu může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické závislosti. Zvláštní obezřetnosti je zapotřebí při předepisování benzodiazepinů pacientům se sklonem k zneužívání léků (např. alkoholikům a narkomanům) vzhledem k jejich predispozici [náchylnosti] k závislosti.
Během dlouhodobé léčby benzodiazepiny by měla být v jednotlivých případech potřeba léčby pravidelně přezkoumávána lékařem. Prodloužená léčba nepopiratelně vede k psychické závislosti.
Při kombinaci přípravku Xanax s alkoholem, jinými hypnotiky [viz výše] nebo trankvilizéry [viz výše] je nutné vzít v úvahu aditivní účinek [tj. že se účinky mohou zesilovat].
Během léčby benzodiazepiny se může objevit nervozita, neklid, podrážděnost, agresivita, bludy, vztek, noční můry, halucinace, psychóza, nepřiměřené chování a jiné poruchy chování. V těchto případech by měla být léčba přerušena.

Podávání léku pacientům trpícím těžkými depresemi nebo se sebevražednými sklony vyžaduje patřičnou opatrnost a odpovídající množství předepsaného léku.
Panické poruchy a příbuzné stavy byly u neléčených pacientů spojeny s velkými primárními nebo sekundárními depresemi a se zvýšeným počtem sebevražd. Proto jsou při podávání vyšších dávek alprazolamu nutná stejná opatření, jako při léčbě jinými psychotropními látkami, užívanými pro léčbu pacientů trpících depresemi nebo osob s myšlenkami na sebevraždu nebo sebevraždu plánujícím. 

Těhotenství a kojení
Je-li alprazolam předepsán ženě ve fertilním [plodném] věku, měla by být upozorněna, aby sdělila svému lékaři, zda si přeje otěhotnět nebo zda je těhotná, aby lékař mohl rozhodnout o přerušení léčby.
Benzodiazepiny procházejí fetoplacentární bariérou [placentou k plodu] a jsou vylučovány do mateřského mléka. U dětí matek užívajících benzodiazepiny v průběhu těhotenství existuje možnost kongenitálních malformací [vrozených deformací].
Míru rizika pro alprazolam nelze kvantifikovat [přesně stanovit]. Je-li přípravek podáván z lékařských důvodů během poslední fáze těhotenství nebo během porodu, může se u novorozence objevit hypotermie [nízká tělesná teplota], hypotonie [snížené svalové napětí] a dechová deprese [potlačené dýchání]. Jelikož se u dětí matek, užívajících chronicky benzodiazepiny během těhotenství, vyvine tělesná závislost, mohou se u nich v postnatálním průběhu objevit příznaky z vysazení.
Užití benzodiazepinů není doporučeno v případě předpokládaného nebo potvrzeného těhotenství a během kojení.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Stejně jako při použití jiných léků s účinkem na CNS [centrální nervový systém] je třeba pacientům užívajícím alprazolam připomenout, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali složité stroje, dokud si neověří, že lék na ně nemá tlumivý účinek ani u nich nevyvolává závratě. Ze stejného důvodu by tito pacienti měli být upozorněni, aby neužívali během léčby přípravkem Xanax alkohol a léky tlumící CNS.
.
Předávkování
Symptomy předávkování alprazolamem zahrnují prodloužení jeho farmakologické aktivity [tj. jeho účinku], jako je ataxie [viz výše], ospalost, poruchy řeči, koma [porucha vědomí, bezvědomí], dechová deprese [viz výše].
Ačkoliv předávkování benzodiazepiny obvykle není život ohrožující, je vždy třeba vzít v úvahu možnost, že byly současně užity další látky jako alkohol nebo barbituráty [tlumivé léky]. Mělo by být také vzato v úvahu základní onemocnění. Léčba by měla být patřičně upravena. Léčba předávkování spočívá hlavně v zajištění respiračních [dýchacích] a kardiovaskulárních [srdečních] funkcí. V případě komatu [viz výše]je třeba zabránit komplikacím jako je asfyxie [udušení] způsobená zapadnutím jazyka nebo aspirací [vdechnutí] žaludečního obsahu. K prevenci dehydratace [tj. aby se předešlo nízké hladině tekutin v těle] je zapotřebí intravenózní [do cévy] podávání roztoků. Pokud byla užita v kombinaci ještě jiná sedativa [léky na uklidnění], je v první řadě důležité zajistit podporu vitálních [životních] funkcí. Krátce po požití je indikován [dobré provést/podat] výplach žaludku a/nebo aktivní uhlí. Poté mohou být podána osmotická projímadla [projímadla navazující vodu]. Je známo, že účinky způsobené požitím velmi vysoké dávky mohou přetrvávat po dlouhou dobu. Forsírovaná diuréza [podpora močení] nebo hemodialýza [čištění krve] je omezeně použitelná. V případě těžké intoxikace [otravy] s komatem a respirační nedostatečností [nedostatečností dechu] může být jako antidotum [protilátka] užit flumazenil.

Další informace
Alprazolam obsahuje triazolobenzodiazepin [chemický název účinné látky]. Benzodiazepiny [viz výše] mají kvalitativně [tedy v tom, jak působí] podobné vlastnosti:anxiolytický [proti úzkosti], hypnosedativní [na podporu spánku, tlumící], myorelaxační [na uvolnění svalů] a antikonvulzivní [proti křečím] účinky.   

XANAX tablety
Maximální plazmatické koncentrace [tj. hladiny v krvi] je dosaženo za jednu až dvě hodiny po perorálním [ústním] podání.
XANAX SR tablety s prodlouženým uvolňováním
Po požití přípravku XANAX retardované tablety nebo XANAX tablety je biologická dostupnost alprazolamu identická [stejná], nicméně alprazolam je absorbován [získáván] mnohem pomaleji z přípravku XANAX retardované tablety.

Dvouleté studie s potkany a myšmi nepřinesly průkaz o karcinogenních účincích.

zdroj: http://www.sukl.cz/download/spc/SPC13218.pdf

text v hranatých závorkách byl doplněn provozovatelem webu

 

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

 

Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

Porazte depku a smutek:

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nesoustředěnosti, nervozity či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA
Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
 
Doporučujeme weby:

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz

Léčba deprese - Cipralex (escitalopram); Cipralex v léčbě depresivních epizod, úzkostných poruch jako je panmická porucha, sociální fobie nebo generalizovaná úzkost
Léčba nespavosti - Hypnogen (zolpidem); jak působí proti insomnii, jak předejít vzniku závislosti